er nettopp åpent og aktuelt:

– uformelt, noe for alle

– tar opp ulike temaer

– noen ganger er det middagsservering