Syforeningen
– kontakt:

Bibelgruppe
– kontakt:

Gudstjenester i Hobøl og Tomter kirker
– se kalenderen

Vandringsmannen
– en vandrende forening for menn, på tur i nærområdet hver siste torsdag i måneden
– følg med på Facebook: Vandringsmannen