Velkommen til fellesskap!
- som ser den enkelte -
- som hjelper hverandre -
- som driver misjon -